logo
חייג
אלינו
Close icon.
Map icon. Map icon.
Menu icon. Close icon.
לעמוד הבית

הצהרת והסדרי נגישות

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות ליהנות מחוויית הקנייה ברב-בריח ולפיכך, פעלנו רבות להנגשה החנויות.

image